DERMATOSKOPIA

 

Andrzej Szmur³o

Pracownia Dermatoskopii Cyfrowej

Warszawa, ul. Grójecka 126

 wersja flash

www.szmurlo.waw.pl

tel/fax. (22) 659-46-27, tel. (22) 824-79-51