ZMIANY MELANOCYTOWE

  • ZNAMIONA BARWNIKOWE Z MELANOCYTÓW:
    plamy soczewicowate, mongolskie, Ota i Ito

  • ZNAMIONA Z KOMÓREK ZNAMIONOWYCH :
    łączące, mieszane, skórne, atypowe, zespół znamion atypowych